texter filmer
norrmalmstorg
in english
Nils Bejerot - socialläkare, psykiater och forskare

Under många år var professor Nils Bejerot en av Sveriges viktigaste opinionsbildare. Han var en uppskattad föreläsare och skrev mycket, vasst och underhållande. Han publicerade ett tiotal böcker och flera hundra vetenskapliga och samhällspolitiska artiklar, debattinlägg och kommentarer. Hans bibliografi upptar mer än sexhundra titlar.

Nils Bejerot gjorde sina viktigaste insatser som forskare och opinionsbildare i narkotikafrågan. Under trettio år följde han missbrukarna och missbrukets utveckling på nära håll i egenskap av rådgivande psykiater till Stockholms polisdistrikt.

Förutom narkotikafrågan spände hans arbeten över vida fält, som våld och rasism i seriernas värld, terroristens psykologi, demokrati och maktfrågor och medias vanskliga inflytande på opinionen. Efter att ha varit utestängd från media under många år fick han med åren ett visst officiellt erkännande.

Vi publicerar här fem filmer med Nils Bejerots föreläsningar samt några av hans texter.

© 2002 Nils Bejerots Minnesfond