texter filmer
norrmalmstorg
in english
Fem föreläsningar om narkomani av Nils Bejerot

Föreläsningarna är i strömmande videoformat för Real Player och Windows Media Player. Klicka på bilderna till höger för att hämta programmen.

(PC-användare med Windows 98 eller senare behöver inte installera mjukvaran. Spelaren finns i operativsystemet. Andra behöver installera Real eller Microsofts spelare.) • Narkotika och andra beroendeframkallande medel


 • Här klargörs vad narkotika innebär som juridiskt begrepp, vilka preparat som är klassade som narkotika samt preparat som inte är narkotikaklassade men ändå beroendeframkallande.  small  medium  big
   small  medium  big

 • Narkomani - vad är det?


 • Nils Bejerot presenterar sin teori om att narkomani leder till ett beroende som kan jämställas med en drift och i en förälskelse i ett preparats behagliga effekter. Vägen in i beroendet beskrivs här på ett pedagogiskt sätt.  small  medium  big
   small  medium  big

 • Olika typer av narkomani


 • Narkomani klassificeras utifrån hur de uppkommit. ”Den som inte känner till de olika typerna av narkomani kommer heller aldrig att förstå på vilka olika sätt de måste bekämpas.”  small  medium  big
   small  medium  big

 • Den svenska legalförskrivningen 1965 - 1967


 • Ett socialt experiment som slutade i fiasko. I föreläsningen redovisas resonemangen bakom experimentet som ledde till en fyrdubbling av narkotikamissbruket i Stockholm.  small  medium  big
   small  medium  big

 • Resonemang kring social felutveckling


 • Här ges en inblick i Nils Bejerots syn på samhällsutvecklingen i stort och särskilt hur företeelser som kriminalitet, asocialitet och missbruk har kunnat breda ut sig. Han anklagar de vuxna för att smita från sitt ansvar som fostrare.  small  medium  big
   small  medium  big


  Professor Nils Bejerot verkade i 30 år - fram till sin död 1988 - som socialläkare och psykiatrisk konsult för polisen i Stockholm. Hans rika erfarenheter från fältet, hans överblick över den internationella forskningen samt hans egen forskning, kom att forma honom till narkotikans värsta fiende. Hans kunskaper och erfarenheter gav upphov till ett antal vetenskapliga verk samt polemiska böcker och artiklar i narkotikafrågan.

  Filmerna är inspelade under en två dagar lång föreläsning 1984, av MaRy Film HB. Föreläsningarna kan beställas hos mary.film@swipnet.se
  © 2002 Nils Bejerots Minnesfond