texter filmer fonden
norrmalmstorg
in english
Nils Bejerots Minnesfond

Nils Bejerots Minnesfond är en stiftelse för främjandet av självständiga och orädda insatser inom det socialpolitiska området. I flera år har fonden delat ut stipendier till personer som gjort förtjänstfulla insatser inom det socialpolitiska området. För närvarande fokuserar fonden på att utveckla denna hemsida.

Nils Bejerots Minnesfonds styrelse:

 • Ulla-Britt Antman
 • Nils Funcke
 • Jonas Hartelius
 • Kerstin Käll
 • Finn Stenwall
 • Eva Bejerot
 • Susanne Bejerot
 • Peder Langenskiöld

 • Bidrag till stiftelsens arbete sätts in på postgiro 40550-6

  E-post: information@nilsbejerot.se     

  © 2002 Nils Bejerots Minnesfond